Pamalakaya and SLLM Against Laguna Lake Dredging Project (Philippines)

Lake based groups Pambansang Lakas ng Kilusang Mamamalakaya ng Pilipinas (Pamalakaya) and the umbrella alliance Save Laguna Lake Movement…

By Gerry Albert (allvoices)

[mappress]

Source: allvoices, November 23, 2010;